Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door het Mini Racing Team Uden. De inhoud ervan is eigendom van het Mini Racing Team Uden en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van het Mini Racing Team Uden.

Het Mini Racing Team Uden zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie zijn onder voorbehoud.

Het Mini Racing Team Uden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door het Mini Racing Team Uden aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij het Mini Racing Team Uden geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over diensten en/of producten die niet bij het Mini Racing Team Uden verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan het Mini Racing Team Uden toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door het Mini Racing Team Uden vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van het Mini Racing Team Uden ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Het Mini Racing Team Uden behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.