Openingstijden

Openingstijden en races:  Vrijdagavond: Clubavond van 19.00 tot 23.30 uur. Groep X12. Start wedstrijd 21.00 uur.

Zondagmiddag: 15 keer per jaar van 12.00 tot 17.00. Groep GT12.  Start wedstrijd 14.00 uur. Raceseizoen: Van januari tot december (zie de racekalender).

  • Het is verboden rondom de baan etenswaren te nuttigen,  en te drinken.
  • Ieder ruimt zijn/ haar eigen spullen en op en houdt de club zo schoon mogelijk en verplicht zich bij tourbeurt mee te helpen bij een grote schoonmaak.
  • Een ieder wordt geacht zich netjes en correct te gedragen in en rond het clubgebouw.
  • Een ieder wordt geacht de consumpties die genuttigd zijn dezelfde dag te betalen.
  • Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen welke door leden of gasten binnengebracht zijn.
  • Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgelopen letsel binnen en buiten het clubgebouw.
  • Het bestuur staat niet toe dat leden of gasten handel drijven binnen het clubgebouw zonder toestemming van het bestuur.
  • Binnen het clubgebouw mogen geen meegebrachte etenswaren genuttigd worden en is een rookverbod.
  • Betreding van het clubgebouw is geheel voor eigen risico.

1 thought on “Openingstijden”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.